• Rooster witvis 2021

  Witviscompetitie 2021

   

  Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

  Er zijn 9 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

  Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

  Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

  Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

  Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

  Wedstrijdschema:

  Datum viswater duur telling

  verzamelen 7 uur

  1. 21 maart Spijkerboor voor pontje 3u gewicht                (geannuleerd)
  2. 18 april De Zaan Wormerveer 3u combi                   (geannuleerd)
  3. 30 mei Ringvaart Heerhugowaard 3u combi                   (geannuleerd)
  4. 27 juni Omval – Kolhorn Shell 3u gewicht
  5. 18 juli Kanaal Akersloot camping 3u gewicht
  6. 8 augustus Markervaart palingboer 3u combi
  7. 5 september Omval – Kolhorn shell 3u gewicht
  8. 26 september Kanaal Kogerpolderbrug 3u combi
  9. 17 oktober Dorregeest 3u gewicht

  Bootjeswedstrijden 2021

   

  Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

  Peter van der Heijdt 0627872854

  De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avondwedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

  1. 8 mei zaterdag              Kerkemeer         verzamelen 13.00u         (geannuleerd)
  2. 28 mei vrijdag                  Overdie                               19.00u                                  (geannuleerd)
  3. 18 juni vrijdag                  Overdie                               19.00u
  4. 16 juli vrijdag                  Overdie                               19.00u
  5. 7 augustus zaterdag              Overdie                               13.00 + BBQ
  6. 28 augustus zaterdag              Overdie                               (reservedatum)

  Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

  • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
   Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
   Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
  • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
  • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
  • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
  • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
  • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
  • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
  • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
  • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
  • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
  • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl)

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

 • Bericht van de voorzitter

  Beste sportvissers, leden van HSV Limmen,

  Roofvis en aassoorten.

  De laatste zaterdag van mei is aanstaande, dit is de dag die we kennen als Nationale Hengeldag. Dit is tevens de opening van wat we het roofvisseizoen noemen. Er mag dan weer worden gevist met dode aasvis, stukjes vis en kunstaas. In onze wateren vis je dan op baars, snoekbaars en snoek. Belangrijk om te weten: er geldt een algemeen meeneemverbod voor snoek in onze federatie. Voor snoekbaars zijn per water nog wel eens afwijkende regels, maar als minimum maat geldt 42 cm, en er zijn vaak limieten voor het aantal mee te nemen snoekbaarzen. Beter is natuurlijk de vis gewoon weer terug te zetten.

  Terugzetplicht geldt naast de snoek ook voor de aal. U mag geen paling of aal in uw bezit hebben tijdens het vissen. Hierop staat een forse boete, er wordt per vis een bedrag berekend, dat ergens rond de 75 euro begint… Let op: in uw leefnet of emmer is ook ” in uw bezit”!

   

  Roofvis betreft ook forel, die we in het Geestmerambacht kunnen vangen. Ook hier geldt een meeneemverbod ( tenzij ter plaatse anders wordt aangegeven), behandel de vis dus voorzichtig. Zowel forel als snoek zijn in het warme jaargetijde erg kwetsbaar, zet ze daarom zo snel als mogelijk weer terug in hetzelfde water als waar u hem ving. In de regio worden inmiddels op de grotere wateren ook af en toe roofbleien gevangen, en met klein kunstaas ook nog wel eens een winde. Ook deze vissen kunnen zich aardig uitputten tijdens de dril. Ondersteun daarom uw vangst bij het terugzetten, hou hem overeind in het water en haal hem zachtjes heen en weer. Zodra de vis op kracht is, zal hij met een ferme slag van zijn staart het ruime sop weer kiezen. Bedenk dat een levende roofvis veel vissers een plezier kan bieden, maar belangrijker nog, rovers staan hoog in de voedselketen en reguleren een gezonde visstand. Een laatste advies: vis niet op snoek als de watertemperatuur naar 25°C of hoger gaat, de kans is erg groot dat een snoek die ontmoeting met u niet overleeft!

  Genoeg over het roofvissen, behalve dat ik iedereen een goede vangst wens.

  Wedstrijdvissen.

  Dan het wedstrijdvissen. De maatregelen ter beperking van Corona bepalen ook nog steeds dat er geen wedstrijden mogen worden gehouden voor en door volwassenen boven 27 jaar. Het bestuur gaat wel voorzichtig starten met de voorbereidingen, zodat we bij groen licht een verantwoorde competitie kunnen houden. Overigens is deelname aan wedstrijden geheel vrijwillig, voelt u zich niet op uw gemak met meerdere mensen bij elkaar, doe dan niet mee. We willen het voor iedereen leuk houden, waarbij uw gezondheid en welzijn belangrijke pijlers zijn voor de kaders die we gaan stellen. Hou de site in de gaten voor ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.

  Sportvisserij en het milieu

  Sportvisserij Nederland heeft zich aangesloten bij de Green Deal, een programma met ambities om de sportvisserij duurzamer te maken, o.a. door het verlagen van het gebruik ( en verlies) van lood.  Kijk voor meer info op www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserij-loodvrij/

  Ik kan de producten van harte aanbevelen, de ijzeren korfjes, de stenen werpgewichten en de staafjes van Imflo om je dobber mee uit te “loden”. Ik deel regelmatig mijn bevindingen in de columns van federatie Midwest Nederland.

  Zoals u wellicht van mij gewend bent, ook wat foto’s natuurlijk!

  (Karper met wormen, de lijn voorzien van de ijzeren staafjes van Imflo)

   

  ( Alvast een nieuw PR voor dit jaar: een giebel van 47 cm)

  Groet,

  Peter van der Heijdt