• Rooster 55+ witviscompetitie 2016

  Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer, Gerrit Tuijn.

  Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten 5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden.  Deelname € 2,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet. Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 08.30u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

  Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis.

  Witviswedstrijden: 09.00u loten bij ’t Stet.

  1. Woensdag        20 april           witvis op aantal          1,5uur vissen als iedereen klaar is.
  2. Woensdag        18 mei            witvis op aantal          1,5uur vissen als iedereen klaar is.
  3. Woensdag        15 juni             witvis op aantal          1,5uur vissen als iedereen klaar is.
  4. Woensdag        13 juli              witvis op aantal          1,5uur vissen als iedereen klaar is.
  5. Woensdag       10 augustus     witvis op aantal          1,5uur vissen als iedereen klaar is.


  Wedstrijdreglement witviswedstrijden.
   

  • alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt. Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  • de vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
  • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
  • aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan.
  • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
  • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
  • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
  • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken
  • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
  • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,) Wij adviseren het gebruik van haken met plat geknepen weerhaak. Tevens hopen wij dat er naar de wedstrijden toe samen kan worden gereden.

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

  Lees verder →