Rooster baars 2020

Baarscompetitie 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_084252.jpg C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_085055.jpg

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist.

De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen op het aangegeven tijdstip bij Albert Heijn , opgeven vooraf is niet nodig! Inleg is € 4,00

Wedstrijdschema:

 1. 30 augustus Molletjesveer 07.00u 5x 25min
 2. 20 september Wormerveer 07.00u 5x 25min
 3. 11 oktober Ziendervaart / Uitgeest 07.00u 5x 25min
 4. 25 oktober Baarsdag / ??????? 08.30u 8x 25min
 5. 8 november Dogsloot 08.30u 5x 25min
 6. 22 november Snertwedstrijd / ’t Stet 08.30u 5x 25min

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

 

Rooster 55+ 2020

Wedstrijdrooster 55+ 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLMC558.tmp\IMAG6122.jpg

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer.

Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten 5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden. Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet. Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 08.30u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

Witviswedstrijden: 09.00u loten bij ’t Stet.

 1. Woensdag 22 april witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 2. Woensdag 13 mei witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 3. Woensdag 10 juni witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 4. Woensdag 8 juli witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 5. Woensdag 5 augustus witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.

Baarswedstrijden: 08.30u loten bij ’t Stet.

 1. Woensdag 26 augustus baars 4x 30min
 2. Woensdag 23 september baars 4x 30min
 3. Woensdag 7 oktober baars 4x 30min
 4. Woensdag 21 oktober baars 4x 30min
 5. Woensdag 4 november baars 4x 30min

Rooster witvis 2020

Witviscompetitie 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMAG6263.jpg

Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

Datum verzameltijd viswater duur telling

 1. 22 maart 07.00uur Spijkerboor voor pontje 3uur gewicht
 2. 19 april 07.00uur De Zaan Wormerveer 3uur combi
 3. 24 mei 07.00uur Ringvaart Heerhugowaard 3uur combi
 4. 28 juni 07.00uur Omval – Kolhorn 3uur gewicht
 5. 19 juli 07.00uur NH kanaal Akersloot 3uur gewicht
 6. 9 augustus 07.00uur Omval Kolhorn 3uur combi
 7. 6 september 07.00uur Markervaart 3uur gewicht
 8. 27 september 07.00uur Kanaal Kogerpolderbrug 3uur combi

Bootjeswedstrijden 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM2565.tmp\IMG-20180624-WA0010.jpg

Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

Peter van der Heijdt 0627872854

De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avondwedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

 1. Zaterdagmiddag 11 april 13.00uur tot ± 16.30uur Kerkemeer
 2. Zaterdagmiddag 9 mei 13.00uur tot ± 16.30uur Krommesloot
 3. Vrijdagavond 29 mei 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 4. Vrijdagavond 19 juni 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 5. Vrijdagavond 10 juli 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie (reserve)
 6. Zaterdagmiddag 22 augustus 13.00uur tot ± 16.30uur Overdie + BBQ

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

Peter in de polder : vissen in CORONA tijd

Ik hoop dat u allen gezond bent en geen grote offers heeft hoeven brengen ten gevolge van de uitbraak van het Corona-virus. Voor mezelf was de impact tot nog toe beperkt. Ik werk in een essentiële sector, voeding, en mag me dus nog op de zaak begeven. Ik werk verschillende dagen en dagdelen thuis, en dat gaat vanaf nu nog wat gestructureerder worden. Hoe ga je dan om met de isolatie en hengelen?

Ik ben tegenwoordig regelmatig een rondje fietsen, beetje foto’s maken in de natuur. Vooral vogels genieten mijn aandacht. Gelijktijdig kijk ik dan of er viswater is, wat de mogelijkheden zijn en hoe groot, of beter, hoe lastig, de bereikbaarheid is. Water dat voldoende ver van de weg ligt, biedt kansen om rustig te vissen, niemand in de weg te zitten en de kans op contact te minimaliseren. Ik heb inmiddels enkele stekken gevonden waar dit kan. Met name in de avond is het lekker om nog even 2 uurtjes in de polder weg te kruipen, hengeltje en stoeltje mee, wat aas en een netje, en klaar is Kees.

Plekken waar je wat verder voor moet lopen, brengen wel met zich mee, dat je met lichte bepakking op pad moet. Daar is niks op tegen, ik heb het verwachtingspatroon wat naar beneden bijgesteld, een vis vangen is al een bonus. Zoals het in mooi Engels wordt gezegd: fishing is an excuse for being there. Een mooie spreuk over een minimale bepakking kwam ik tegen op een bordje in de polder.

De ochtendsessies in het weekend rij ik wat verder weg. Ik heb enkele mooie plekken waar zeelt, giebel en karper bijna vechten voor mijn aasje, en waar je dus mooie vangsten kunt boeken. Ik heb enkele van deze stekken bevist met onze secretaris, Bart. Ieder in de eigen auto heen, metertje of 10 ertussen en lekker vissen en vangen.

In de eerste week van april, rond Pasen, merkte ik dat de brasem massaal naar de paaigebieden trok. Snel werd het plan gesmeed om een IJsselmeerhaven te bezoeken waar je rustig kunt zitten. We hadden geen betere dag kunnen kiezen ( we hadden trouwens niks te kiezen, het was de enige dag dat we konden). Ik wist 27 brasems te strikken, de grootste 63 cm en ruim 3,5 kilo. De rest zat allemaal tussen 1,5 en 2,5 kilo, en met wat voorns erbij was de vangst dus ruim 50 kilo vis. Ik bewaar ze niet, dus ik moest goed blijven tellen. Het hadden er nog veel meer kunnen zijn, maar ik koos bewust voor het vissen met een echte brasemhengel boven een wedstrijdhengel. Deze hengel buigt tot in het handvat, je hebt met 14/00 nylon mega sportbeleving en de vis kan laten zien wat hij waard is.

Vorig jaar viste ik hier ook met Bart, toen bleef ik steken op 17 brasems, en deze keer dus weer een topvangst. Volgend jaar maar weer heen denk ik.

Een volgende sessie was op een koude ochtend, maar wel met veel zon. Een mooie stek vlakbij mijn werk waar je in een brede berm kunt vissen op een ondiep polderwater. Doel was het vangen van zeelt. Met een mooie voermix, veel variatie in aas en stevige montages wisten we samen 8 zeelten te pakken en de nodige brasems. Bart verbeterde hier ook zijn PR giebel, en zette het op 42 cm. De volgende sessie wist ik mijn PR giebel te verbeteren naar 46 cm. Zo hebben gedwongen keuzes me op prachtige nieuwe plekken gebracht waar compleet nieuwe visavonturen zijn te beleven.

Hoe je ook gaat vissen, en waar en met wie; hou je aan de regels. Blijf op afstand, reis alleen, ga niet als je je niet lekker voelt. Je hebt niet alleen een verantwoordelijkheid voor jezelf maar ook voor je medemensen. Blijf gezond, hou vol.

 

Eindstand baars competitie 2019

  1e2e3e4e5e6eTotaalbeste 3Klasseringgevistepunten 4e
1Rien Faasse21131210312
2Simon Schouws1xxx264114424
3Rob Jak9xxxxxx12315639
4Dick Pekel32xxx43618844
5Marcel Acquoyxxxxxx4555191455
6Meindert Bakkum47510xxx7331667
7Sjaak Schoorl73xxxxxx7163317716
8Bart Lieferink1183788451888
9Han Duinxxxxxxxxx261018189x
10Herman Lute64xxx13101346201013
11Kees Levering106611121156221111
12Piet Pepping85xxx11111550241211
13Ton de Swartxxxxxxxxx913xxx222 gevist132x
14Gerrit Tuijn5xxxxxxxxxxxx9142 gevist142x
15Jan Waltaxxxxxxxxxxxx9xxx91 gevist151x
16Mandy Schouwsxxxxxxxxxxxxxxx441 gevist161x
17Ank Blankendaalxxxxxxxxx8xxxxxx81 gevist171x
18Piet vd Heijdtxxxxxxxxxxxxxxx12121 gevist181x
19Gerrit Boerxxxxxxxxxxxxxxx14141 gevist191x

Eindstand witvis competitie 2019

1e2e3e4e5e6e7e8eTotaalBeste 5winstenpnt 6e
1Ron Droog154xxxxxx135191425
2Dick Pekel63xxx36711271426
3Gerrit Tuijn26xxxxxx3424211506
4George vd Linden411xxx27363361807
5Han Duinxxx72451146392107
6Wil Snel5xxx9xxx1558332419
7Jan Waltaxxx96682711492909
8Marcel Acquoijxxxxxx8528xxx1033330
9Kees Levering61058914xxx75935010
10Rene Levering3811xxxxxx6xxx937370
11Bart Lieferinkxxx297xxx9xxxxxx274 gevist0
12Ton de Swartxxxxxxxxx9410xxx12354 gevist0
13Simon Schouwsxxx431xxxxxxxxxxxx83 gevist1
14Nico Schouwsxxx11xxxxxxxxxxxxxxx22 gevist2
17Meindert Bakkumxxx127xxxxxxxxxxxxxxx192 gevist0
18Rob Jakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx221 gevist0
19Sjaak Schoorl8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx81 gevist0
20Frank Snelxxxxxxxxxxxxxxx12xxxxxx121 gevist0
21Peter van der Heijdtxxxxxxxxxxxxxxx13xxxxxx131 gevist0

Eindstand baars 55+ competitie 2019

  1e2e3e4e5eTotaalbeste 3wedstrijdenuitslag 4e
1Dick Pekel11113731
2Rien Faasse320241174
3Han Duin842372497
4Gerrit Tuijn21198131119
5Sjaak Schoorl7686229147
6Ank Krom51245935149
7Siem van Duin11359836169
8Jan Walta6731012381610
9Ton de Swart480401616
10Kees Levering0510126332112
11Piet Pepping907710332310
12Meindert Bakkum1196140402614
13Piet vd Heijdt101301110443113
14Herman Lute1310121313613513
15Joke Lute141511150554015
16Ton Bolten014001428282
17Gerard Boer00005551

Eindstand witvis 55+ competitie 2019

 55+1e2e3e4e5ebeste 3pnt 4e
1Rien Faasse2311132
2Siem Blokker11332613
3Jan Walta4132122812
4Ton de Swart1438
5Gerrit Tuijn313451213
6Sjaak Schoorl9265139
7Ank Krom513531313
8Kees Levering8476178
9Joke Lute481382013
10Piet Pepping10136962110
11Siem van Duin6139722
12Meindert Bakkum71371092310
13Herman Lute13101042413

Uitslag 6e baars 2019

 NaamBaarsOverigPuntenKlassement
1Gerrit Tuijn6356351
2Sjaak Schoorl6066062
3Dick Pekel4024023
4Rien Faasse3383384
5Gerard Boer2712715
6Kees Levering2342346
7Han Duin17201907
8Siem van Duin1751758
9Ank Krom80809
10Piet Pepping656510
11Piet vd Heijdt656510
12Jan Walta525212
13Herman Lute474713
14Ton Bolten404014
1431370

Uitslag 5e baars (snert) 2019

 Naam12345BaarsOverigPuntenKlassement
1Rien Faasse4560696932275827581
2Rob Jak5463785723275127512
3Dick Pekel6334603930226822683
4Simon Schouws6147144445211021104
5Marcel Acquoy2246553728188318835
6Han Duin2325412223134213426
7Sjaak Schoorl1324432226128212827
8Bart Lieferink2431312315124612468
9Jan Walta9221419248868869
10Herman Lute1821229777377310
11Piet Pepping17102611771871811
12Kees Levering12162471069169112
13Ton de Swart19101019361061013
380409487378273192748