Baarswedstrijden Ja of Nee

JA
ja 40%
NEE
nee 35%
Geen mening
weet niet / geen mening / geen reactie 25%

Beste leden wedstrijdvissers,

In onderstaand bericht vragen wij, het bestuur en de wedstrijdcommissie, u, onze leden, of we een baarscompetitie moeten opzetten onder de regels zoals we die in deze brief uitleggen. Wij hopen op uw antwoord, zowel de ja’s als de nee’s.

 

Ons wedstrijdseizoen is toch nog onderweg. We hebben inmiddels 3 witviswedstrijden gevist en 2 bootjeswedstrijden. De beleving is anders. Gezelligheid is niet langer de kurk waar alles op drijft. Alles draait om het veilig aanbieden van onze activiteiten en het voorkomen van besmetting maar ook van een boete of waarschuwing door een handhaver.

Het opvolgen van de Corona-regels en gedragsregels , aangedragen door overheid en NOC*NSF samen met SNL blijkt niet altijd 100% te waarborgen.

Rondvraag onder onze leden wedstrijdvissers heeft in ieder geval al opgeleverd dat men de 55+ wedstrijden niet wilde vissen.

Onze volgende uitdaging betreft de baarscompetitie. In de bestaande vorm is het hanteren van 1 1/2 meter geen optie, we verplaatsen ons langs elkaar, vissen van paaltje naar paaltje en komen elkaar dus geregeld tegen. We zullen dus aanpassingen aan onze regels en uitvoering moeten geven.

Vooralsnog hebben we de volgende regels in gedachten:

–              steknummer is bindend gedurende de hele wedstrijd ( we schuiven dus niet 5 nummers door).

–              tussen elke stek zit een leeg stukje van 2 meter

–              u vist dus binnen 2 eigen paaltjes die niet grenzen met uw buurman

–              na elke ronde loopt u achter elkaar naar de volgende stek, u haalt niet in! Uw voertuig blijft staan.

–              stekloting door telefonische of mail-opgave vooraf, uw stek krijgt u medegedeeld als u aan het water arriveert

–              de vangst doet u in een emmer. Na de 2de toeter zet u deze ruim achter u. De vis wordt geteld door de wedstrijdleiding vanaf het verste nummer, zodat de achterste visser als eerste gaat lopen naar zijn achterste stek.

–              Na afloop gaat u naar huis, we gaan niet nazitten en napraten en  er is geen prijsuitreiking.

–              Deelname kost € 4,00, welke u overmaakt aan de penningmeester aan het einde van het seizoen. U krijgt hiervoor een betaalverzoek ( wellicht vullen we dit nog anders in)

–              Eventueel gewonnen prijzen worden aan het einde van het seizoen uitgekeerd in geld op uw rekening.

–              overtreding van deze regels leidt tot een waarschuwing, bij 2 waarschuwingen wordt u uitgesloten van deelname van de wedstrijd. Uw vangst telt dan niet mee en u dient direct het   parcours te verlaten.

Wellicht redden we het niet om de eerste datum al een passende oplossing te bieden, hierover ontvangt u bericht en plaatsen we informatie op de website.

Hoe de slotavond gaat verlopen, weten we nog niet.

 

Onze vraag aan u: wilt u onder deze condities deelnemen aan de baarscompetitie? Bij voldoende animo zullen we dan de wedstrijden houden, voor zover we van de beheerders toestemming krijgen.

Wilt u daarom deze mail beantwoorden met een ja of een nee.

Tevens kunt u, in een 2de bericht aan ons, aangeven of u behoefte heeft aan andere activiteiten die binnen de regels  van veiligheid en gezondheid uit te voeren zijn.

Wij zouden het graag anders doen maar daar is de situatie helaas niet naar.

Hou er rekening mee dat overtredingen van de regels onze club heel veel geld kunnen kosten, en dat we uw gezondheid boven alles willen stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van der Heijdt, voorzitter HSV Limmen

JA
ja 40%
NEE
nee 35%
Geen mening
weet niet / geen mening / geen reactie 25%