Een woord van de voorzitter

In de afgelopen tijd heeft de HSV Limmen door de corona-maatregelen weinig activiteiten kunnen en/of mogen ontplooien.

Bestuur en commissieleden hebben wel contact gehad om oplossingen te bespreken om toch in beeld te blijven bij de leden.

Eind juni is er kort achter elkaar een witvis- en een botenwedstrijd gevist met inachtneming van de regelgeving zoals Sportvisserij Nederland deze had aangegeven. Beide activiteiten waren matig tot slecht bezocht, maar de regels konden we goed toepassen.

Begin juli hebben we de uitgestelde ledenvergadering gehouden, niet in onze vaste locatie maar in “de Heeren van Limmen”, waar we maximaal zo’n 30 mensen konen ontvangen. Ongeveer 15 personen kwamen er op af.

Onze voorzitter tot 2020, Gerrit Tuyn, was aftredend en werd benoemd tot erelid, en voorzien van bloemen, oorkonde, een geschenk en mooie woorden. Vervolgens werd ik geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. Na zo’n 35 jaar bestuurswerk , met name secretariaat en jeugdwerk, en 2 tussenjaren, heb ik dan nu de centrale stoel aan de vergadertafel ingenomen.

Voor wie mij nog niet kent: ik ben Peter van der Heijdt, inmiddels 55 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Van beroep planner bij een kaasfabriek. Naast de visclub ben ik ook voorzitter van de SKJL, de stichting die een deel van de opbrengst van de Kerkenveiling verdeeld over diverse jeugdverenigingen. Verder heb ik sinds dit jaar zitting in de VBC van HHNK, lekker veel afkortingen voor de visstand beheerscommissie van ons hoogheemraadschap. Tevens voer ik documentcontroles uit in ons verenigingswater.

Ik vis veel, en schrijf daar over op deze site en die van de federatie Midwest Nederland. Mijn favoriete visserij is met een lichte werphengel en een dobbertje op zeelt, karper en grote witvissen. Daarnaast snoeken met dood aas en vissen met kunstaas. De wedstrijdvisserij heb ik jaren fanatiek beoefend, maar dat vlammetje is wat gedoofd.

Corona heeft ons nog steeds in de greep, en we moeten bij elke activiteit nagaan of we deze wel veilig kunnen uitvoeren, of we als vereniging niet nalatig zijn en onze leden bovendien kunnen laten acteren volgens de gestelde normen en eisen. Helaas is dat niet gemakkelijk. Vissen op zich is prima te doen, en werd sinds de lockdown een van de populairste bezigheden buitenshuis. We kregen er 10-tallen leden bij. We kunnen ze alleen nog niet veel meer aanbieden dan een Vispas en info op de website.

Gevolg is onder anderen dat de 55+-competitie voor 2020 is afgelast. Voor de reguliere baarscompetitie moeten we ook nog een format vinden dat sluitend is, want met de huidige opzet lopen we veel te vaak te dicht bij elkaar. We hebben nog een paar weken om een mooie oplossing te vinden, of om een impopulaire beslissing te nemen.

Recent hebben we ook een bootjeswedstrijd moeten cancelen, omdat er maar 2 boten zouden deelnemen waarvan er 1 ook nog eerder naar huis moest. Als alternatief hebben we toen ene giebelvisavond gehouden, waar ik onderstaande karper wist te vangen. Een leuke afsluiter voor dit eerste woordje van de voorzitter.

Groet, Peter van der Heijdt