Cat 16

BotenBBQ wedstrijd tot nader order uitgesteld

Beste sportvissers,

Wegens een tekort aantal deelnemers is de botenwedstrijd, met na afloop de barbecue, voorlopig uitgesteld.
Deze activiteit stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 22 augustus

Zodra er een nieuwe datum bekend is maken we dit bekend.

 

Bestuur HSV Limmen

Rooster baars 2020

Baarscompetitie 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_084252.jpg C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_085055.jpg

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist.

De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen op het aangegeven tijdstip bij Albert Heijn , opgeven vooraf is niet nodig! Inleg is € 4,00

Wedstrijdschema:

 1. 30 augustus Molletjesveer 07.00u 5x 25min
 2. 20 september Wormerveer 07.00u 5x 25min
 3. 11 oktober Ziendervaart / Uitgeest 07.00u 5x 25min
 4. 25 oktober Baarsdag / ??????? 08.30u 8x 25min
 5. 8 november Dogsloot 08.30u 5x 25min
 6. 22 november Snertwedstrijd / ’t Stet 08.30u 5x 25min

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

 

Rooster 55+ 2020

Wedstrijdrooster 55+ 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLMC558.tmp\IMAG6122.jpg

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer.

Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten 5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden. Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet. Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 08.30u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

Witviswedstrijden: 09.00u loten bij ’t Stet.

 1. Woensdag 22 april witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 2. Woensdag 13 mei witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 3. Woensdag 10 juni witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 4. Woensdag 8 juli witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.
 5. Woensdag 5 augustus witvis op aantal 1,5uur vissen als iedereen klaar is.

Baarswedstrijden: 08.30u loten bij ’t Stet.

 1. Woensdag 26 augustus baars 4x 30min
 2. Woensdag 23 september baars 4x 30min
 3. Woensdag 7 oktober baars 4x 30min
 4. Woensdag 21 oktober baars 4x 30min
 5. Woensdag 4 november baars 4x 30min

Rooster witvis 2020

Witviscompetitie 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMAG6263.jpg

Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

Datum verzameltijd viswater duur telling

 1. 22 maart 07.00uur Spijkerboor voor pontje 3uur gewicht
 2. 19 april 07.00uur De Zaan Wormerveer 3uur combi
 3. 24 mei 07.00uur Ringvaart Heerhugowaard 3uur combi
 4. 28 juni 07.00uur Omval – Kolhorn 3uur gewicht
 5. 19 juli 07.00uur NH kanaal Akersloot 3uur gewicht
 6. 9 augustus 07.00uur Omval Kolhorn 3uur combi
 7. 6 september 07.00uur Markervaart 3uur gewicht
 8. 27 september 07.00uur Kanaal Kogerpolderbrug 3uur combi

Bootjeswedstrijden 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM2565.tmp\IMG-20180624-WA0010.jpg

Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

Peter van der Heijdt 0627872854

De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avondwedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

 1. Zaterdagmiddag 11 april 13.00uur tot ± 16.30uur Kerkemeer
 2. Zaterdagmiddag 9 mei 13.00uur tot ± 16.30uur Krommesloot
 3. Vrijdagavond 29 mei 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 4. Vrijdagavond 19 juni 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 5. Vrijdagavond 10 juli 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie (reserve)
 6. Zaterdagmiddag 22 augustus 13.00uur tot ± 16.30uur Overdie + BBQ

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

Baarscompetitie 2019

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist.

Wedstrijdschema:
1 september      nieuwe locatie ?   => STET        07.00u             5x 25min
15 september    Wormerveer                               07.00u             5x 25min
29 september    Ziendervaart / Uitgeest              07.00u             5x 25min
13 oktober         Baarsdag / ???????                  08.30u             8x 25min
27 oktober         Dogsloot                                    08.30u             5x 25min
10 november     Snertwedstrijd / ’t Stet               08.30u             5x 25min

De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen op het aangegeven tijdstip bij Albert Heijn , opgeven vooraf is niet nodig! Inleg is € 4,00

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

Wedstrijdrooster 55+ 2019

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer.

Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten
5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden.
Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet.
Loting witvissen 09.00u.
Loting baarzen 08.30u.
Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

Witviswedstrijden: 09.00u loten bij ’t Stet.
Woensdag 17 april witvis op aantal 1,5 uur vissen als iedereen klaar is.Woensdag 15 mei witvis op aantal 1,5 uur vissen als iedereen klaar is.Woensdag 12 juni witvis op aantal 1,5 uur vissen als iedereen klaar is.Woensdag 10 juli witvis op aantal 1,5 uur vissen als iedereen klaar is.
Woensdag 7 augustus witvis op aantal 1,5 uur vissen als iedereen klaar is.
Baarswedstrijden: 08.30u loten bij ’t Stet.
Woensdag 28 augustus                baars   4x 30min
Woensdag 18 september             baars   4x 30min
Woensdag 9 oktober                    baars   4x 30min
Woensdag 23 oktober                  baars   4x 30min
Woensdag 6 november               baars   4x 30min

 

Witviscompetitie 2019

 Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

Datum            verzameltijd   viswater                                 duur    telling

 1. 17 maart       07.00uur   Spijkerboor voor pontje         3uur    gewicht
 2. 7 april           07.00uur    Kanaal Kolhorn                       3uur    combi
 3. 5 mei             07.00uur   Ringvaart Heerhugowaard     3uur    combi
 4. 26 mei           07.00uur   Uitgeestermeer                     3uur    gewicht
 5. 14 juli            07.00uur   NH kanaal Akersloot               3uur    gewicht
 6. 4 augustus    07.00uur   Ringvaart Berkmeer               3uur    combi
 7. 25 augustus  07.00uur   Nauernasevaart                     3uur    combi
 8. 22 september 07.00uur Kanaal Kogerpolderbrug        3uur    gewicht

Bootjeswedstrijden

Wedstrijdleiding:
Ron Droog 0641281779 en Peter van der Heijdt 0627872854

De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avond wedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

 1. Zaterdagmiddag      6 april          13.00uur tot ± 16.30uur Kerkemeer
 2. Zaterdagmiddag      25 mei         13.00uur tot ± 16.30uur Overdie
 3. Vrijdagavond           14 juni          19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 4. Vrijdagavond           5 juli             19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
 5. Zaterdagmiddag 24 augustus 13.00uur tot ± 16.30uur Overdie +BBQ

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt.Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

GIEBELWEDSTRIJDEN 2019


HSV Limmen gaat naast de reguliere witviscompetitie nog een aantal aparte wedstrijden organiseren. We starten met 2 giebelwedstrijden. We vissen met de dobber, werphengel of vaste hengel (maximum hengellengte op dit water 8 meter).  Alle vis wordt bewaard in een ruim leefnet. Alle overige reglementen van de witviscompetitie zijn van toepassing.

Zaterdag             1-6-19                  vertrek 7:30 vanaf AH Limmen

Zaterdag             29-6-19                 vertrek 7:30 vanaf AH Limmen

We vissen van 8:30 tot 11:00 uur. Na afloop is er prijsuitreiking bij Broodje Betty Industrieweg 18A, te Wormerveer. Inleg € 5,00, dat is incl. een kop koffie of frisdrankje bij Betty. Nummer 1, 3 en 5 krijgen een prijsje.

Hoe werkt het?

Giebel is de wilde vorm van de goudvis. Het is een fanatiek vechtende witvis die tot zo’n 50 cm kan groeien. De formaten op onze stek gaan tot ca 35 cm. Het verschil met een karper is dat de giebel een kleine bek heeft zonder bekdraden. Hij is te vangen met alle aassoorten waarmee je op witvis vist.  Als haakgrootte kies je maat 8 tot 18, afhankelijk van lijndikte en aassoort. Als lijndikte adviseren we 10/00 tot 16/00 nylon. Giebel aast dicht tegen de bodem, de beste resultaten boek ik met een staande haak of net een paar cm op de bodem.

We vissen 2 1/2 uur op dezelfde stek. Het water is 60-90 cm diep. Er is een uitstekende visstand met heel veel blankvoorns en ruisvoorns, wat baars, vetjes, kolblei, karper en giebel.

De telling is als volgt:

Per gevangen giebel                     1 punt

Per 100 gram vis                              1 punt

De centimeters van je grootste giebel

worden daar nog bij opgeteld, elke cm 1 punt.

Enige adviezen:

–              Vis met een dobber met een lange antenne, de Giebel aast voorzichtig en met een lange antenne zie je de opstekers beter

–              Gebruik een donker voer, voer niet te veel maar wel regelmatig. Voeg 5-10% gemalen hennep aan je voer toe.

–              schep je giebels als ze groter dan 20 cm zijn. Ze zijn erg onstuimig en vallen snel van je haak als je gaat tillen

Meer info? Mail marian.peter@zonnet.nl

Rooster baars 2018

Baarscompetitie 2018

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist.

De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen op het aangegeven tijdstip bij Albert Heijn , opgeven vooraf is niet nodig! Inleg is € 4,00

Wedstrijdschema:

 1. 26 augustus Golfbaan / Heiloo 07.00u 5x 25min
 2. 16 september Wormerveer 07.00u 5x 25min
 3. 30 september Ziendervaart / Uitgeest 07.00u 5x 25min
 4. 14 oktober Baarsdag / ??????? 08.00u 8x 25min
 5. 4 november Noordhollands kan. Akersloot 08.30u 5x 25min
 6. 11 november Snertwedstrijd / ’t Stet 08.30u 5x 25min

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

Rooster witvis 2018

Witviscompetitie 2018

Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

Datum verzameltijd viswater duur telling

 1. 11 maart 07.30uur Spijkerboor voor pondje 3uur gewicht
 2. 22 april 07.00uur Uitgeestermeer 3uur gewicht
 3. 6 mei 07.00uur Ringvaart Heerhugowaard 3uur combi
 4. 10 juni 07.00uur De Zaan / Wormerveer 3uur combi
 5. 1 juli 07.00uur NH kanaal Akersloot 3uur gewicht
 6. 29 juli 07.00uur Nauernasevaart Markervaart 3uur combi
 7. 9 september 07.00uur Hoornsevaart 3uur combi
 8. 7 oktober 07.00uur Westgrafdijk Kan. na bocht 3uur gewicht

Bootjeswedstrijden 2018

Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

Peter van der Heijdt 0627872854

De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avond wedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. Bij een middagwedstrijd 13.00 stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

 1. Zaterdagmiddag 19 mei 13.00uur tot ± 16.30uur telling ludiek
 2. Vrijdagavond 1 juni 19.00uur tot ± 22.00uur telling ludiek
 3. Vrijdagavond 8 juni 19.00uur tot ± 22.00uur telling ludiek
 4. Vrijdagavond 29 juni 19.00uur tot ± 22.00uur telling ludiek
 5. Zaterdagmiddag 18 augustus 13.00uur tot ± 16.30uur + BBQ

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.