Peter en Peter, road trip Noord-Nederland

Geïnspireerd door een aantal artikelen over beken in Nederland en de daar aanwezige winde-trek, ben ik zaterdag naar Friesland, Groningen en Drenthe getrokken voor een eerste verkennende vistocht. Vanwege de mooie natuur die mij werd beloofd, gingen er ook verrekijkers en camera’s mee, en iemand die die dingen goed kan hanteren: Peter van Renen.

In de kop van Drenthe stroomt de Hunze, een echt regenriviertje dat afwatert richting Lauwersmeer. Deze laaglandbeek is in een natuurlijke vorm hersteld, meanderend door een ruige natuur en voorzien van natuurlijke stuwen en vistrappen. Daarnaast bezochten we 2 beken in hetzelfde stroomgebied naar de Lauwersmeer: Het Peizerdiep en het Dwarsdiep.

Erg leuk was dat ik hier de door mij zo geliefde visserij met de stick float, het traditionele Engelse stroomdobbertje, kon uitvoeren. Buiten dat het in deze wateren stroomt, is de vis hier ook op ingesteld en vis je dus daadwerkelijk op vissen van het stromende water.

Vissend met een molen met gesloten kap, 14/00 nylon en 10/00 onderlijn ving ik op diverse plekken mijn voorntjes. De winde konden we nog niet traceren, dus een vervolg is zeker in de maak.

De enige stuw in het Peizerdiep mocht uiteraard niet bevist worden, maar 50 meter er boven en er onder mocht dat wel. Ik ving er niks, maar ik verwacht hier komende weken nogmaals te komen en dan wel succes te hebben.

De Hunze loopt door een natuurgebied, waar vanaf 15 maart een toegangsverbod geldt vanwege het broedseizoen. Nu kon ik er nog even terecht, maar dat kan ik de volgende ronde wel even vergeten.

Naast de mooie natuur en het stromende water waren het met name de trekvogels die onze aandacht kregen. We hoopten een trek kraanvogels te scoren, wat helaas niet lukt. De vele zilverreigers en deze ooievaar maakten dat wel ten dele goed. Veel buizerd waren al actief aan het nesten bouwen. Zwermen puttertjes vlogen voorbij, een eenzaam ijsvogeltje vloog verstoord op uit de oeverbegroeiing. Tafeleenden, smienten, talingen en veel soorten ganzen boden een wilde variatie op en aan het water. Omgeknaagde boompjes verklapten ook de aanwezigheid van bevers hier. Op diverse plaatsen liepen kleine groepjes reeën. Kortom, een prachtige natuurbeleving in een stuk Nederland hier ongeveer 200 kilometer vandaan.